PHP関数 closedir

TOP > PHP  > PHP関数リファレンス  > closedir

closedir…ディレクトリを閉じる。

ファイル操作  ディレクトリ 

●書式
 void closedir( resource handle )
●引数
 resource handle : opendir()でオープンしたディレクトリハンドル。
●返値
 なし

サンプルコード


<?php
$dir = "sample/";

// ディレクトリの内容を読み込みます。
if ($dh = opendir($dir))
{
 while (($file = readdir($dh)) !== false)
 {
  echo "filename: " . $file . "<br />\n";
 }

 // ハンドルを閉じる
closedir($dh);
}
?>


索引

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N 
O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  X